Oferta

 

Spółka KOMPOSTECH zajmuje się zagospodarowywaniem odpadów organicznych. Posiadamy własną nowoczesną kompostownię. Usługi zagospodarowywania odpadów realizujemy zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm produkcyjnych, handlowych oraz samorządów. Naszym głównym celem jest zmniejszenie ilości deponowanych odpadów na składowiska. W wyniku naszej działalności polegającej na recyklingu odpadów organicznych cały strumień masy wraca do środowiska w postaci czystego kompostu.

Zagospodarowujemy między innymi następujące odpady:

  • odpady komunalne – frakcja organiczna (trawa, liście, gałęzie)
  • odpady z rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa żywności
  • odpady z przetwórstwa drewna, produkcji mebli itp.
  • osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
  • osady z komunalnych oczyszczalni ścieków

 

Zanim wywieziesz odpady na składowisko sprawdź czy któryś z nich może być przeznaczony do kompostowania. Wiele odpadów, które do taj pory gromadzone były na składowisku trafiają lub mogą trafić do naszego zakładu.
odpady_oferta_1odpady_oferta_2kompostownia 004

Przyjmowanie odpadów

Usługi zagospodarowywania odpadów realizujemy zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm produkcyjnych, handlowych oraz samorządów.

Zobacz
cennik przyjmowania odpadów

Sprzedaż produktów

Nasze produkty mogą być stosowane jako bezpośrednie podłoże trawnikowe lub polepszacz gleby dla innych roślin.

Zobacz
cennik sprzedaży

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz

Zobacz
naszą lokalizację na mapie