Regulamin transportu

REGULAMIN TRANSPORTU  BIOKOMPu / OBORKOMPu

obowiązujący

w KOMPOSTECH Spółka z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz

 

§ 1

KOMOSTECH Sp. z o.o. realizuje transport BIOKOMPu/ OBORKOMPu przy pomocy zewnętrznej firmy transportowej.

 

§ 2

Usługa transportowa realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 15.00 na bieżąco w kolejności wg przyjmowanych zleceń.

 

KOMPOSTECH Sp. z o.o. podczas przyjmowania zamówienia nie może zapewnić dokładnych terminów, w tym przede wszystkim godzin dostawy BIOKOMPu/ OBORKOMPu

 

§4

Kierowca realizujący zamówienie po dokonaniu załadunku BIOKOMOMPu/ OBORKOMPu kontaktuje się z klientem, informuje o wyjeździe oraz ustala dokładną trasę dojazdu.

 

§5

Zamawiający BIOKOMP/ OBORKOMP wraz z transportem winien zapewnić prawidłowy dojazd oraz rozładunek samochodów ciężarowych o dużych gabarytach.

 

§6

O możliwości rozładunku na  wskazanym przez Zamawiającego terenie -  decyduje kierowca.

 

§7

Za wszelkie utrudnienia, w tym brak prawidłowej realizacji zamówienia oraz szkody powstałe na rzecz Zamawiającego bądź  szkody kierowcy odpowiada Zamawiający.

 

§8

W przypadku konieczności powrotu kierowcy do firmy z pełnym załadunkiem Zamawiający pokrywa koszty transportu  określone w cenniku za usługę transportową świadczoną przez firmę zewnętrzną.

 

§ 9

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, jest KOMPOSTECH Spółka z o.o.
  z siedzibą  w Nowym Sączu, ul. Wiklinowa 4A.
 2. Kontakt z Administratorem Danych osobowych:
  • osobisty bądź listowny na adres: KOMPOSTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz
  • e-mail.: biuro@kompostech.pl
  • telefoniczny: 574 530 130.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonania dostawy produktów lub realizacji usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b), c).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Biuro Rachunkowe DEKRET Sp.
  z o.o. ul. Jagiellońska 48a/4, 33-300 Nowy Sącz; Kancelaria Radcy Prawnego Mgr Marek Jurczak, ul. Wałowa 1/12, 33-300 Nowy Sącz; asdk Dariusz Kosakowski, 33-394 Klęczany 45 oraz inne podmioty, z którymi Spółka posiada lub będzie posiadać umowy
  o współpracy (jeżeli podanie danych osobowych będzie niezbędne do prawidłowej realizacji usług). W przypadkach określonych przez przepisy prawa, dane osobowe mogą być przekazane Policji, sądom i innym organom władzy państwowej oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania umów bądź zleceń oraz przez czas niezbędny do realizacji pozostałych celów biznesowych, a także w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji  (tj. miedzy innymi: okres przedawnienia roszczeń, okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowo-rozliczeniowych).
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem regulaminowym; ich nie przekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy /zlecenia /sprzedaży i związanych z nią obowiązków podatkowo-rozliczeniowych

§ 10

Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu Transportu BIOKOMPu i OBORKOMPu obowiązującego w KOMPOSTECH Spółka z o.o. oraz zgodę na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

 

 

Zatwierdził:

            Zarząd Spółki KOMPOSTECH

Przyjmowanie odpadów

Usługi zagospodarowywania odpadów realizujemy zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm produkcyjnych, handlowych oraz samorządów.

Zobacz
cennik przyjmowania odpadów

Sprzedaż produktów

Nasze produkty mogą być stosowane jako bezpośrednie podłoże trawnikowe lub polepszacz gleby dla innych roślin.

Zobacz
cennik sprzedaży

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz

Zobacz
naszą lokalizację na mapie