Regulamin sprzedaży

REGULAMIN  SPRZEDAŻY BIOKOMPu / OBORKOMPu

obowiązujący

w KOMPOSTECH Spółka z o.o., ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz

 

§ 1

 1. KOMPOSTECH Spółka z o.o. oferuje do sprzedaży:
  • nawóz organiczny BIOKOMP frakcja 0-15 mm
  • środek poprawiający właściwości gleby OBORKOMP
 2. Cennik dostępny jest  w Biurze Obsługi Klienta.

§ 2

Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 .

 

§ 3

 1. Forma sprzedaży :
  • BIOKOMP –  luzem, w przeliczeniu na 1 m3
  • OBORKOMP – luzem, w przeliczeniu na 1t
 2. Forma zamówienia: osobiście, telefonicznie, fax, e-mail.
 3. Forma płatności: gotówka, przelew.

 

§ 4

 1. Na życzenie Klienta KOMPOSTECH Sp. z o.o. zapewnia transport w/w produktów pod wskazany przez Zamawiającego adres.
 2. Cennik usług transportowych dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta.

§ 5

Usługa transportowa realizowana jest według kolejności przyjmowanych zleceń.

 

§ 6

Ustalony w Biurze Obsługi Klienta czas realizacji dostawy jest orientacyjny -  ze względu na specyfikę zakładu nie możemy zapewnić dokładnych terminów, w tym przede wszystkim godzin dostawy.

§ 7

W dniu dostawy Biuro Obsługi Klienta potwierdza zamówienie, a kierowca realizujący transport informuje o wyjeździe oraz ustala dokładną trasę dojazdu.

 

§ 8

 1. Zamawiający winien zapewnić prawidłowy dojazd oraz rozładunek samochodów ciężarowych o dużych gabarytach.
 2. Za wszelkie utrudnienia oraz szkody powstałe w trakcie rozładunku odpowiada Zamawiający.

 

§ 9

 1. W przypadku braku możliwości bezpiecznego rozładunku oraz konieczności powrotu kierowcy z pełnym załadunkiem, Zamawiający pokrywa koszty transportu w wysokości:
  stawka za usługę transportową wynikająca z cennika + 100%.
 2. O możliwości rozładunku na wskazanym przez Zamawiającego terenie -  decyduje kierowca.

 

 

§ 10

Kierowca realizujący zamówienie jest upoważniony do rozliczeń z klientem.

 

§ 11

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, jest KOMPOSTECH Spółka z o.o.
  z siedzibą  w Nowym Sączu, ul. Wiklinowa 4A.
 2. Kontakt z Administratorem Danych osobowych:
  • osobisty bądź listowny na adres: KOMPOSTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz
  • e-mail.: biuro@kompostech.pl
  • telefoniczny: 574 530 130.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonania dostawy produktów lub realizacji usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b), c).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Kompostech oraz inne podmioty, z którymi Spółka posiada lub będzie posiadać umowy o współpracy (jeżeli podanie danych osobowych będzie niezbędne do prawidłowej realizacji usług). W przypadkach określonych przez przepisy prawa, dane osobowe mogą być przekazane Policji, sądom i innym organom władzy państwowej oraz niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania umów bądź zleceń oraz przez czas niezbędny do realizacji pozostałych celów biznesowych, a także w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji  (tj. miedzy innymi: okres przedawnienia roszczeń, okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowo-rozliczeniowych).
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem regulaminowym; ich nie przekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy /zlecenia /sprzedaży i związanych z nią obowiązków podatkowo-rozliczeniowych

 

§ 12

Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu Sprzedaży BIOKOMPu i OBORKOMPu obowiązującego w KOMPOSTECH Spółka z o.o. oraz zgodę na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych.

 

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

 

Zatwierdził:

Zarząd Spółki KOMPOSTECH

 

Przyjmowanie odpadów

Usługi zagospodarowywania odpadów realizujemy zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm produkcyjnych, handlowych oraz samorządów.

Zobacz
cennik przyjmowania odpadów

Sprzedaż produktów

Nasze produkty mogą być stosowane jako bezpośrednie podłoże trawnikowe lub polepszacz gleby dla innych roślin.

Zobacz
cennik sprzedaży

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz

Zobacz
naszą lokalizację na mapie