Regulamin sprzedaży

REGULAMIN  SPRZEDAŻY BIOKOMPu / OBORKOMPu

KOMPOSTECH Spółka z o.o.

ul. Wiklinowa 4a, 33-300 Nowy Sącz

 

§ 1

Kompostech Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży:

  • nawóz organiczny BIOKOMP frakcja 0-15 mm
  • środek poprawiający właściwości gleby OBORKOMP

Cennik dostępny jest  w Biurze Obsługi Klienta.

§ 2

Biuro Obsługi Klienta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 .

 

§ 3

Forma sprzedaży :
BIOKOMP –  luzem, w przeliczeniu na 1 m3
OBORKOMP – luzem, w przeliczeniu na 1t

Forma zamówienia: osobiście, telefonicznie, fax, e-mail.

Forma płatności: gotówka, przelew.

§ 4

Na życzenie Klienta Kompostech Sp. z o.o. zapewnia transport w/w produktów pod wskazany przez Zamawiającego adres.
Cennik usług transportowych dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta.

§ 5

Usługa transportowa realizowana jest w kolejności przyjmowanych zleceń.

§ 6

Ustalony w Biurze Obsługi Klienta czas realizacji dostawy jest orientacyjny -  ze względu na specyfikę zakładu nie możemy zapewnić dokładnych terminów, w tym przede wszystkim godzin dostawy.

§ 7

W dniu dostawy Biuro Obsługi Klienta potwierdza zamówienie, a kierowca realizujący transport informuje o wyjeździe oraz ustala dokładną trasę dojazdu.

§ 8

Zamawiający winien zapewnić prawidłowy dojazd oraz rozładunek samochodów ciężarowych o dużych gabarytach. Za wszelkie utrudnienia oraz szkody powstałe w trakcie rozładunku odpowiada Zamawiający.

§ 9

W przypadku braku możliwości bezpiecznego rozładunku oraz konieczności powrotu kierowcy z pełnym załadunkiem, Zamawiający pokrywa koszty transportu w wysokości:
stawka za usługę transportową wynikająca z cennika + 100%.

O możliwości rozładunku na wskazanym przez Zamawiającego terenie -  decyduje kierowca.

§ 10

Kierowca realizujący zamówienie jest upoważniony do rozliczeń z klientem.

§ 11

Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu Sprzedaży BIOKOMPu i OBORKOMPu obowiązującego w KOMPOSTECH Spółka z o.o.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2015 r.

 

 

Regulamin Zatwierdził
Zarząd Spółki
KOMPOSTECH

 

Przyjmowanie odpadów

Usługi zagospodarowywania odpadów realizujemy zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm produkcyjnych, handlowych oraz samorządów.

Zobacz
cennik przyjmowania odpadów

Sprzedaż produktów

Nasze produkty mogą być stosowane jako bezpośrednie podłoże trawnikowe lub polepszacz gleby dla innych roślin.

Zobacz
cennik sprzedaży

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz

Zobacz
naszą lokalizację na mapie